Zakladna skola s materskou skolou Mlynky
RÝCHLE MENU
Výskumná agentúra

Oznamy

2019-01-15 08:23:47

Dňa 14.2.2019 od 9:30 hod. škola organizuje karneval, na ktorom vystúpi Cirkus Galent z Kyjeva. Srdečne pozývame aj verejnosť.

2019-01-14 11:25:28

Preteky v zjazdovom lyžovaní detí materských škôl a žiakov základných škôl organizuje škola vo štvrtok 7.2.2019 v lyžiarskom stredisku Mlynky - Biele Vody.

2019-01-11 08:04:52

Polročné prázdniny budú dňa 1.2.2019 (piatok). Začiatok vyučovania po prázdninách bude v pondelok 4.2.2019.

2019-01-10 09:09:56

Dňa 24.1.2019 od 13:00 hod. sa uskutoční rodičovské združenie pre 8. a 9. ročník. Združenie rodičov bude v miestnosti č. 11 na vrchnom poschodí.

2018-12-11 07:38:42

Vianočné prázdniny budú trvať od 22.12.2018 do 7.1.2019. Začiatok vyučovania po prázdninách bude v utorok 8.1.2019. Želáme Vám príjemné prežitie Vianočných sviatkov a šťastné vykročenie do roku 2019.

2018-12-06 09:24:08

Zasadanie rady školy sa uskutoční dňa 20.12.2018 o 15:00 hod. v budove OcÚ Mlynky.

2018-12-02 10:26:57

Vážení rodičia a priatelia školy, príďte spolu s nami zažiť Mikulášsku nádielku dňa 14.12.2018 o 14:00 v telocvični školy. Čaká na Vás vystúpenie detí MŠ, žiakov ZŠ, ŠKD, ZUŠ, hudba a občerstvenie.

2018-11-08 11:16:35

Automatický externý defibrilátor (AED) - život zachráňujúca technológia v našej škole pre zvýšenie bezpečnosti žiakov, zamestnancov a návštevníkov. Naša škola zvíťazila v projekte spoločnosti Falck "Záchrana som JA", do ktorého sa zapojili žiaci 1. stupňa ZŠ. Dňa 22.11.2018 sa uskutoční slávnostné odovzanie výhry od Neziskovej organizácie Falck a Nadácie Allianz - externý defibrilátor, celodenná akcia so záchranármi pre žiakov a kurz prvej pomoci pre pedagógov.

2018-11-06 12:02:07

Dňa 21.11.2018 v škole prebehne celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka TESTOVANIE 5-2018.

2018-11-05 13:33:44

Dňa 15.11.2018 sa v škole uskutoční dobrovoľné celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka KOMPARO.

2018-10-12 09:56:57

V mesiaci október 2018 prebehne povinné testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. ročníka.

2018-09-25 07:36:57

Riaditeľ školy vyhlasuje na deň 29.10.2018 riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov. Jesenné prázdniny budú trvať od 31.10. do 2.11.2018. Posledný deň vyučovania pred prázdninami bude v piatok 26.10.2018. Vyučovanie po riaditeľskom voľne, štátnych sviatkoch a prázdninách začne v pondelok 5.11.2018.

2018-09-24 11:24:43

Riaditeľ školy vyhlasuje na deň 19.10.2018 riaditeľské voľno z organizačných dôvodov. V tento deň nebude prebiehať vyučovanie v základnej škole, ani činoosť školského klubu detí.

2018-09-20 09:11:02

Zasadanie rady školy sa uskutoční dňa 8.10.2018 o 15:00 hod.

2018-09-08 14:52:33

Dňa 17.9.2018 o 13:30 hod. sa uskutoční celoškolské rodičovské združenie.

2018-08-15 09:52:27

Slávnostné otvorenie nového školského roka 2018/2019 sa uskutoční v pondelok 3. septembra 2018 o 7:45 hod. v budove školy.

2018-06-28 07:07:46

ZŠ s MŠ Mlynky získala za školský rok 2017/2018 ocenenie školského úradu v súťaži "ŠKOLA ROKA" za 3. miesto v kategórií ZŠ do 100 žiakov.

Tvorba web stránok webing.sk