Zakladna skola s materskou skolou Mlynky
Výskumná agentúra

Deň životného prostredia

5.6.2013 sa uskutočnila akcia Deň životného prostredia v rámci ktorej sme sa zúčastnili realizácie slovenského rekordu „ Najviac mladých milovníkov prírody v chránených územiach“ organizovaného Štátnou ochranou prírody SR, Správou NP Slovenský raj.Tvorba web stránok webing.sk